Hortensia får gule blade - hvad kan årsagen være?

Kvælstofmangel

Hvis der mangler kvælstof, bliver hele bladet normalt gult. Oprindeligt er kun de ældre blade i det nedre område af hortensiaen påvirket, først senere skifter det løv, der er drevet væk, farve. Som et resultat kan blomsterne også visne.

læs også

  • Hvorfor får calla gule blade?
  • Hvorfor får min orkidé gule blade?
  • Hvorfor får mimosa gule blade?

afhjælpe

Gød hortensiaen med en kvælstofgødning fra havearbejdet. Vær opmærksom på den dosis, der er angivet på pakken, og gød ikke hortensiaen for meget. For meget kvælstof kan også skade planter.

Klorose

Jernmangel opstår normalt i forbindelse med de sure jordarter, der foretrækkes af hortensiaen. De yngre til middelaldrende blade påvirkes først. De viser en gulgrøn til citrongul misfarvning. Bladårene er skarpt afgrænsede og mørkegrønne.

Hvis jernmanglen vedvarer, vises følgende skader:

  • Hele løvet bliver gul.
  • Brune nekroser udvikler sig fra bladmargenen.
  • Stænglerne bliver tyndere.
  • Rødderne forkorter og viser en usund brun farve.

afhjælpe

Gød hortensiaen altid med en særlig jernholdig gødning. Hvis der stadig vises en jernmangel, kan du bruge en ren jerngødning.

Fare

Jerngødning er giftig, og derfor skal du helt sikkert bære beskyttelsestøj, når du spreder det.

Jordens pH

For at røde hortensiaer skal beholde deres lyse blomsterfarve, skal jorden have en relativt høj pH-værdi. Dette kan betyde, at planten ikke længere kan absorbere tilstrækkelige mængder jern. Hvis gule blade vises på en rød hortensia, skal du derfor korrigere pH-værdien. Organiske gødninger såsom kompost er velegnede.

tips og tricks

Løv, der bliver gul om efteråret, er normalt på grund af den naturlige vegetationscyklus. Hortensiaen er en af ​​de planter, hvor bladene først bliver gule om efteråret og derefter falder af sig selv.