Amaryllis - Hvor ofte skal du vandre ridderstjernen?

Sådan vandes din ridderstjerne ordentligt

Efter plantning må du slet ikke vandre amaryllis, ellers vil det kun spire blade. Først når de første knopper vises, starter du vandforsyningen. Sådan går det:

  • Læg lidt vand i underkoppen på samme tid som blomsterakslen spirer
  • Hvis underlagsoverfladen føles fugtig, skal du hælde ud underlaget igen
  • Først derefter vand igen nedenfra, når jorden er tørret 1 til 2 cm dyb

Fordampningsgraden stiger i forhold til væksten af ​​blomster og blade, så du skal nu vandre oftere. Fortsæt denne vandforsyning indtil juli for gradvist at reducere vandmængden i løbet af denne måned. Fra august modtager ridderens stjerne ikke mere vand indtil begyndelsen af ​​den næste spirende.